TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG

Thị trường UPCoM tháng 10 tiếp tục có diễn biến hết sức sôi động. Chỉ số UPCoM-Index tăng liên tục trong hầu hết các phiên giao dịch và đóng cửa tại mức cao nhất tháng với 105,38 điểm, tăng 9,13% so với tháng trước.
Toàn thị trường có hơn 2,5 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong tháng, tăng 3,12% so với tháng 9, tương ứng giá trị giao dịch 48,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,47%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 119,2 triệu cổ phiếu/phiên , giá trị giao dịch đạt gần 2,3 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 8,1%. Trong đó, đáng chú ý phiên giao dịch ngày 15/10 có giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 4.400 tỷ đồng. Đây cũng là mức giá trị giao dịch cao nhất từ trước tới nay trên thị trường này.
 
5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 10/2021
STT MCK Giá đóng cửa đầu kỳ Giá đóng cửa cuối kỳ Thay đổi (%)
1 NSL 6.000 18.000 200
2 RAT 6.300 18.800 198,41
3 HNT 5.700 14.500 154,39
4 TVW 6.300 13.300 111,11
5 YBC 10.400 21.300 104,81
 
Tháng 10, nhà đầu tư vẫn tiếp tục dành sự quan tâm mạnh mẽ đến các cổ phiếu BSR, VGT, VHG và HHV. Trong đó, BSR có KLGD đạt gần 315,6 triệu cổ phiếu, VGT 130,8 triệu cổ phiếu. Tiếp theo đó là VHG đạt 119,5 triệu, HHV đạt 102,3 triệu và NED đạt 74,3 triệu cổ phiếu.
Trong tháng này, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 2,85 nghìn tỷ đồng, với tổng KLGD trong tháng 10 đạt 73,4 triệu cổ phiếu, tương ứng GTGD hơn 4,7 nghìn tỷ đồng.
Top 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất trong tháng 10 là QNS, VEA, BSR, ACV, VTP với KLGD lần lượt đạt 5,1 triệu, 4,9 triệu, 1,7 triệu 1,4 triệu và 918,4 nghìn cổ phiếu. Top 5 cổ phiếu được bán nhiều nhất là MML, QNS, VEA, VTP, ACV với KLGD lần lượt đạt 23,3 triệu, 9,6 triệu, 7,1 triệu, 1,6 triệu và 1,2 triệu cổ phiếu.