TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG

Tháng 9/2021, thị trường UPCoM tại HNX có thêm 4 doanh nghiệp ĐKGD mới và 1 doanh nghiệp hủy ĐKGD. Tổng số doanh nghiệp ĐKGD đạt 903 doanh nghiệp, với tổng khối lượng ĐKGD đạt hơn 39,7 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị ĐKGD đạt xấp xỉ 397,3 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tháng này tăng 3,79% so với tháng 8, đạt hơn 1,31 nghìn tỷ đồng tại ngày 30/9/2021.
Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại thời điểm cuối tháng 9 đạt 96,56 điểm, tăng 2,98% so với tháng trước. Phiên giao dịch có điểm chỉ số cao nhất tháng 9 vào ngày 23/9 đạt 98,37 điểm và cũng là  chỉ số cao nhất quý 3/2021. Toàn thị trường có hơn 2,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong tháng 9, tăng 12,7% so với tháng 8, tương ứng giá trị giao dịch 42,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,39%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 121,4 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 2,1 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt 23,97% và 20,33% so với tháng trước và cao hơn lần lượt 25,56% và 25,64% so với bình quân quý 3 (96,7 triệu cổ phiếu/phiên và 1,7 nghìn tỷ đồng/phiên). Phiên có khối lượng giao dịch cao nhất tháng đạt 184,3 triệu cổ phiếu được ghi nhận vào ngày 17/9 và phiên có giá trị giao dịch cao nhất tháng vào ngày 20/9 với giá trị giao dịch đạt hơn 2,7 nghìn tỷ đồng.

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 9/2021
STT MCK Giá đóng cửa đầu kỳ Giá đóng cửa cuối kỳ Thay đổi (%)
1 CBS 15.100 39.100 158,94
2 KHB 2.900 7.400 155,17
3 VNH 4.300 9.500 120,93
4 RGC 11.100 24.500 120,72
5 HTH 24.500 52.300 113,47
 
Trong 3 tháng liên tiếp, BSR, HHV, VGT giữ vững vị trí top 3 mã cổ phiếu được quan tâm nhất trên UPCoM. Trong đó, trong tháng 9, BSR có KLGD đạt 216,6 triệu cổ phiếu, HHV 154,8 triệu cổ phiếu và VGT 138,4 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là 2 mã VHG và KSH với KLGD lần lượt là 129,7 triệu và 112,7 triệu cổ phiếu.
UPCoM ngày càng thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, trong 3 tháng liên tiếp từ tháng 7-9/2021, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 613 tỷ đồng trên UPCoM. Đặc biệt, trong tháng 9,  nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 378 tỷ đồng, với tổng KLGD trong tháng 9 đạt 45,2 triệu cổ phiếu, tương ứng GTGD gần 1,7 nghìn tỷ đồng.
Top 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất trong tháng 9 là HHV, QNS, VEA, ACV, TV6 với KLGD lần lượt đạt 5,4 triệu, 5,2 triệu, 3,9 triệu, 2,2 triệu và 1,5 triệu cổ phiếu. Top 5 cổ phiếu được bán nhiều nhất là VEA, QNS, BSR, ACV, VGR với KLGD lần lượt đạt 4,4 triệu, 3,6 triệu, 2 triệu, 950,5 nghìn, 452,4 nghìn cổ phiếu.