TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG

Tháng 8/2021, thị trường UPCoM tại HNX đón nhận thêm 5 doanh nghiệp ĐKGD mới và huỷ ĐKGD đối với 6 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp ĐKGD đạt 900 doanh nghiệp, với tổng khối lượng ĐKGD đạt xấp xỉ 39,5 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị ĐKGD đạt 394,7 nghìn tỷ đồng.
Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại thời điểm cuối tháng 8 đạt 93,77 điểm, tăng 7,87% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tăng 12,07%, đạt hơn 1,26 nghìn tỷ đồng.
Toàn thị trường có hơn 2,15 tỷ cổ phiếu được giao dịch, tăng 34,17% so với tháng 7, tương ứng giá trị giao dịch 38,8 nghìn tỷ đồng, tăng 44,49%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 97,9 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 1,76 nghìn tỷ đồng/phiên. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 228,6 triệu cổ phiếu được ghi nhận vào ngày 20/8, đây cũng là phiên giao dịch có giá trị giao dịch đạt cao nhất tháng với 3,2 nghìn tỷ đồng.

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 8/2021
STT MCK Giá đóng cửa đầu kỳ Giá đóng cửa cuối kỳ Thay đổi (%)
1 SSH 30.200 100.100 231,46
2 MGC 4.300 10.700 148,84
3 MVN 20.100 45.900 128,36
4 IHK 13.600 30.700 125,74
5 CDP 13.800 30.300 119,57
 
Top 3 mã cổ phiếu được quan tâm nhất trên thị trường UPCoM tháng này vẫn giữ nguyên vị trí so với tháng trước, đó là mã BSR với KLGD hơn 310,5 triệu cổ phiếu, chiếm 14,4% tỷ trọng toàn thị trường; mã HHV với 159,2 triệu cổ phiếu, mã VGT với 132,3 triệu cổ phiếu được giao dịch. Tiếp theo là 2 mã SBS và DDV với KLGD lần lượt là 107,5 triệu và 98,4 triệu cổ phiếu.
Trong tháng 8, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài diễn ra rất sôi động. KLGD của nhà đầu tư nước ngoài đạt 27,6 triệu cổ phiếu,  tương ứng GTGD gần 1,3 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt 804,5 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 482,8 tỷ đồng. Như vậy, trong tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 321 tỷ đồng.
Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất trong tháng 8 là QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi với khối lượng mua và bán lần lượt là 2,8 và 2,4 triệu cổ phiếu, tiếp theo là ACV (2,3 triệu cổ phiếu), BSR (2,2 triệu cổ phiếu), CTR (1,4 triệu cổ phiếu), VEA (1,3 triệu cổ phiếu); Trong khi đó, các mã cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là BVB (1,8 triệu cổ phiếu), ACV (1,2 triệu cổ phiếu), ABI (1 triệu cổ phiếu) và  LTG (677 nghìn cổ phiếu).