TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG

Thị trường UPCoM tháng 5 tiếp tục có diễn biến khá sôi động. Tại thời điểm cuối tháng, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa đạt 86,11 điểm, tăng 6,73% so với cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 1.069 tỷ đồng, tăng 3,61% so với tháng trước.
Toàn thị trường có hơn 1,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch, , tương ứng giá trị giao dịch 24,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,73%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 82,8 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đồng/phiên.
 
5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 5/2021
STT MCK Giá đóng cửa đầu kỳ Giá đóng cửa cuối kỳ Thay đổi (%)
1 BIO 18.600 13.600 618,28
2 SVG 5.400 20.900 287,04
3 IME 13.500 35.500 162,96
4 HAB 27.800 66.200 138,13
5 DRG 9.200 20.300 120,65
 
5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 5/2021
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 BSR 35.349.063
2 ABB 12.708.209
3 TLP 11.671.600
4 BVB 9.900.327
5 SBS 4.882.831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 37,2 triệu cổ phiếu. tương ứng 1,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó giá trị mua vào đạt 850,7 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 666,6 tỷ đồng. Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 184,1 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.
 
5 cổ phiếu NĐTNN mua nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 BVB 1.130.110
2 VGT 250.000
3 ABI 123.500
4 VTP 67.000
5 ACV 36.900


5 cổ phiếu NĐTNN bán nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 ABI 111.000
2 MPC 82.000
3 BSR 41.400
4 ACV 41.260
5 PGV 25.200
 
Về quy mô thị trường, tính đến hết tháng 5/2021, trên thị trường UPCoM có thêm 10 doanh nghiệp ĐKGD mới và 2 doanh nghiệp hủy ĐKGD, tổng số doanh nghiệp ĐKGD đạt 921 doanh nghiệp, với tổng khối lượng ĐKGD đạt hơn 37,9 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị ĐKGD đạt 379,7 nghìn tỷ đồng.