TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG

Thị trường UPCoM tháng 4 tiếp tục có diễn biến khá sôi động. Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng, chỉ số UPCoM-Index đạt 80,12 điểm, giảm 1,58% so với cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng 4 đạt hơn 1.033 tỷ đồng, giảm 4,3% so với tháng trước.
Toàn thị trường có xấp xỉ 1,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch, giảm 8% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch đạt 21,95 nghìn tỷ đồng, giảm 23,16% so với tháng 3. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 84,8 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 5,8% so với tháng trước, giá trị giao dịch đạt gần 1,1 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 11,63% so với tháng trước.

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 4/2021
STT MCK Giá đóng cửa đầu kỳ Giá đóng cửa cuối kỳ Thay đổi (%)
1 SCG 28.800 97.700 239,24
2 DNS 9.400 28.500 203,19
3 BVN 6.100 18.000 195,05
4 HVA 4.000 8.300 107,50
5 KSE 15.600 32.100 105,77
 
5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 4/2021
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 BSR 254.064.342
2 VHG 115.834.190
3 KSH 100.163.352
4 ABB 85.155.802
5 HVG 53.651.275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 38,7 triệu cổ phiếu. tương ứng 1,75 nghìn tỷ đồng. Trong đó giá trị mua vào đạt 871 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 879 tỷ đồng. Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.
 
5 cổ phiếu được NĐTNN mua nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 ACV 4.931.540
2 QNS 3.895.994
3 ABR 2.900.000
4 VEA 914.300
5 VTP 669.623


5 cổ phiếu NĐTNN bán nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 ACV 4.211.800
2 QNS 2.893.979
3 VTP 2.772.245
4 BSR 2.395.900
5 VEA 1.799.610
 
Về quy mô thị trường, trong tháng 4, UPCoM có thêm 7 doanh nghiệp ĐKGD mới với giá trị ĐKGD mới đạt 1,1 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 4/2021, tổng số doanh nghiệp ĐKGD trên thị trường UPCoM đạt 912 doanh nghiệp với tổng khối lượng ĐKGD đạt xấp xỉ 37,9 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị ĐKGD đạt 378,7 nghìn tỷ đồng.