TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG


Tháng 10/2020, Sở GDCK Hà Nội (HNX) có 02 doanh nghiệp niêm yết mới và có 02 doanh nghiệp hủy niêm yết, đồng thời có 9 doanh nghiệp niêm yết bổ sung cổ phiếu với số lượng niêm yết bổ sung đạt 1 tỷ cổ phiếu. Tổng số doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên HNX tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 353 doanh nghiệp với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 144 nghìn tỷ đồng. 

Chỉ số HNX Index tháng 10/2020 có những phiên biến động mạnh, và giảm mạnh trong hầu hết các phiên cuối tháng. Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10, HNX Index đạt 135,34 điểm, tăng 1,81% so với thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 240,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với thời điểm cuối tháng trước.                
Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết đạt 1,35 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 18,8 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, giá trị giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết đạt hơn 857 tỷ đồng/phiên, tăng 16,5% so với tháng trước, tương ứng khối lượng giao dịch đạt hơn 61,4 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 5,6% so với tháng trước.


Chỉ số giá cổ phiếu các ngành hầu hết đều giảm điểm, chỉ số ngành Công nghiệp giảm 2,58 điểm (1,46%) đạt 192,53 điểm; ngành Xây dựng giảm 3,13 điểm (2,03%) đạt 151,21 điểm, riêng chỉ số ngành Tài chính tăng 3,14 điểm (1,23%) so với tháng trước đạt 258,14 điểm. Chỉ số LargeCap tăng 4,92 điểm (2,39%) so với tháng trước đạt mức 210,78 điểm tại thời điểm cuối tháng 10/2020 và chỉ số Mid/SmallCap giảm 1,59 điểm (tương ứng 0,89%) đạt 176,94 điểm.
 
5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 10/2020
STT MCK Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)
1 ACB 304.628.124
2 PVS 126.223.250
3 SHB 85.517.091
4 SHS 82.332.324
5 HUT 73.318.364
 
Tháng 10/2020, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 75,5 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.544 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 1.389 tỷ đồng, tổng giá trị bán ra đạt hơn 1.371 tỷ đồng. Tính chung trong tháng, trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 18 tỷ đồng.
 
5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất tháng 10/2020
STT MCK Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)
1 ACB 47.126.135
2 SHB 5.270.194
3 SHS 4.411.530
4 PVS 1.145.320
5 BVS 630.300


5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất tháng 10/2020
STT MCK Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)
1 ACB 47.126.135
2 SHB 5.698.674
3 BVS 1.052.600
4 PVS 871.757
5 SD9 826.800
 
Trong tháng 10/2020, tổng giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 14,8 nghìn tỷ đồng (tăng 38,3% so với tháng trước), tương ứng với khối lượng giao dịch đạt hơn 894 triệu cổ phiếu (tăng 29,3% so với tháng trước), chiếm tỷ trọng 78,67% giá trị giao dịch và 66,16% khối lượng giao dịch toàn thị trường.