TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
Tháng 10/2020, trên thị trường UPCoM có thêm 4 doanh nghiệp đăng ký giao dịch (ĐKGD) và 6 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch trong đó có 2 doanh nghiệp chuyển sàn giao dịch là Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV chuyển sang sàn niêm yết HNX và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chuyển sang sàn niêm yết HoSE. Trong tháng, có 9 doanh nghiệp ĐKGD bổ sung cổ phiếu đã phát hành trước đó với giá trị ĐKGD bổ sung đạt hơn 444 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 30/10 (ngày giao dịch cuối cùng của tháng), tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này là 901 doanh nghiệp với tổng khối lượng ĐKGD đạt hơn 37 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị ĐKGD đạt 374 nghìn tỷ đồng.

Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 10, chỉ số UPCoM-Index đạt 62,85 điểm, tăng 1,81% so với thời điểm cuối tháng trước. Thị trường diễn biến theo chiều hướng tăng giảm đan xen, trong đó có 1 số phiên tăng, giảm điểm với biên độ lớn. Chỉ số UPCoM-Index cao nhất trong tháng đạt mức 64,1 điểm tại phiên giao dịch ngày 9/10 và thấp nhất 32,35 điểm tại phiên giao dịch ngày 2/10. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng 9 đạt xấp xỉ 814,5 nghìn tỷ đồng, giảm 4,84% so với tháng trước.
Toàn thị trường có hơn 813,8 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch 11,4 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 37 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 5,94% so với tháng trước), giá trị giao dịch đạt hơn 518,5 tỷ đồng/phiên (tăng 19,59% so với tháng trước).
 
5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 10/2020
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 LPB 197.434.720
2 BSR 60.752.929
3 VIB 55.576.150
4 BVB 38.245.818
5 KLB 28.999.064
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 24,25 triệu cổ phiếu, tương ứng 968,67 tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt 366,96 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 601,7 tỷ đồng. Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 234,7 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.
 
5 cổ phiếu được NĐTNN mua nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 ACV 1.507.821
2 VTP 1.201.355
3 BVB 679.900
4 VEA 515.350
5 VIB 356.799


5 cổ phiếu NĐTNN bán nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 VIB 2.970.677
2 MSR 2.336.177
3 VGG 2.244.770
4 LPB 2.139.900
5 ACV 1.716.870