TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
Tháng 10, HNX đã tổ chức 15 đợt đấu thầu, huy động được tổng cộng 31.643 tỷ đồng trái phiếu, giảm 47% so với tháng trước. Trong đó 100% trái phiếu huy động được do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 10 đạt 74,4%, khối lượng đặt thầu gấp 1,6 lần khối lượng gọi thầu.
So với tháng trước, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước  giảm tại tất cả các kỳ hạn với mức giảm từ 0,13-0,24%/năm, trong đó giảm mạnh nhất là kỳ hạn 20 năm, giảm 0,24%/năm so với tháng trước.
 
STT Kỳ hạn
trái phiếu
Số đợt
 đấu thầu
GT gọi thầu GT đăng ký GT trúng thầu Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)
Vùng LS trúng thầu (%/Năm)
1 5 Năm 1 2.000.000.000.000 1.500.000.000.000 1.000.000.000.000 1,1 - 1,8 1,22 - 1,22
2 7 Năm 1 2.000.000.000.000 1.751.000.000.000 250.000.000.000 1,54 - 2 1,55 - 1,55
3 10 Năm 1 4.500.000.000.000 7.485.000.000.000 3.422.000.000.000 2,45 - 2,8 2,53 - 2,53
4 15 Năm 4 20.000.000.000.000 37.589.000.000.000 17.826.000.000.000 2,5 - 3,5 2,66 - 2,76
5 20 Năm 4 7.500.000.000.000 11.851.000.000.000 5.265.000.000.000 2,9 - 3,4 3,02 - 3,02
6 30 Năm 4 6.500.000.000.000 9.438.000.000.000 3.880.000.000.000 3,15 - 4,1 3,25 - 3,25
Tổng 15 42.500.000.000.000 69.614.000.000.000 31.643.000.000.000  
 
Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 10, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10.863 tỷ đồng/phiên, tăng 15,6% so với tháng trước. Giá trị giao dịch Repos chiếm 25,24% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
Theo đó, khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1,65 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 178,6 nghìn tỷ đồng, tăng 31% về giá trị so với tháng trước.
Khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 535 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 60,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% về giá trị so với tháng trước.
Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 3,42 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 2,98 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 99,4 tỷ đồng. Như vậy tháng 10 NĐTNN mua ròng 336 tỷ đồng.
Tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến 30/10/2020 đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng.