TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
Tháng 4/2019, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) diễn ra 4 phiên đấu giá trong đó có 2 phiên bán đấu giá lần đầu (IPO) của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An và Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên; 2 phiên đấu giá thoái vốn tại các công ty CTCP Cấp nước Thanh Hóa và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.
Kết quả đã có ¾ phiên đấu giá trong tháng 4 bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán là các phiên IPO Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An và 2 phiên đấu giá thoái vốn.
Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong 4 phiên đấu giá đạt hơn 34,4 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 155,5 triệu cổ phần, gấp 4,5 lần số cổ phần chào bán. Tổng số cổ phần trúng giá của 4 phiên đạt hơn 27,5 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 79,9%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 748,9 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 473,5 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 277,4 tỷ đồng.
Đáng chú ý tại phiên đấu giá của CTCP Cấp nước Thanh Hóa, UBND Tỉnh Thanh Hóa đã bán hết hơn 11 triệu cổ phần với giá bán thành công bình quân cao gấp gần 2,75 lần giá khởi điểm. Phiên đấu giá IPO Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An cũng có giá trúng bình quân cao gấp 2,2 lần giá khởi điểm.
Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 4/2019
STT Tên công ty Số cổ phần
chào bán
(cổ phần)
Số cổ phần bán được
(cổ phần)
Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)
1 CTCP Cấp nước Thanh Hóa 11.050.000 11.050.000 365.696.200.000
2 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương  15.121.635 15.121.635 305.510.027.000
3 Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An 1.343.505 1.343.505 77.185.610.500
4 Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên 6.964.471 31.800 597.108.600
 
Danh sách các phiên đấu giá tháng 5/2019
STT Doanh nghiệp bán đấu giá Số lượng
chào bán
(cổ phần)
Ngày hết hạn đăng ký Ngày đấu giá
1 Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông 472.921 9/5/2019 16/5/2019