TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
Tháng 02/2019, trên thị trường UPCoM có 02 doanh nghiệp đăng ký giao dịch (ĐKGD) mới là CTCP BOT Cầu Thái Hà và Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu và 01 doanh nghiệp hủy ĐKGD là CTCP Cao su Hà Nội. Tổng số doanh nghiệp ĐKGD trên thị trường này tính đến ngày 28/2/2019 là 811 doanh nghiệp với tổng khối lượng ĐKGD đạt gần 32,6 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị ĐKGD gần 326 nghìn tỷ đồng.

Chỉ số UPCoM-Index đạt mức 55,13 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng, tăng 0,8 % so với thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM phiên giao dịch cuối tháng 2 đạt hơn 946 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước.
Toàn thị trường có gần 225 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt gần 4,8 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 15 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 18% so với tháng trước), giá trị giao dịch đạt hơn 319 tỷ đồng/phiên (tăng gần 24% so với tháng trước).
 
5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 2/2019
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 IDC 29.392.704
2 BSR 23.9783296
3 VGT 13.939.853
4 KOS 13.884.100
5 LPB 13.788.675
 
 
 
 
 
 
 

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 46,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,3 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt hơn 468 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng. Tính chung cả tháng nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 554 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.
 
5 cổ phiếu được NĐTNN mua nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 VEA 2.969.750
2 BSR 2.298.600
3 HVN 1.435.711
4 ACV 1.252.613
5 OIL 914.800


5 cổ phiếu NĐTNN bán nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 IDC 28.424.199
2 VEA 3.666.900
3 GEG 1.640.100
4 ACV 1.307.700
5 LPB 902.555