TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
Tháng 01/2019, trên thị trường UPCoM có 7 doanh nghiệp đăng ký giao dịch (ĐKGD) cổ phiếu mới và không có doanh nghiệp nào hủy ĐKGD. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này tính đến ngày 31/01/2019 là 811 doanh nghiệp với tổng khối lượng ĐKGD đạt  32,4 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị ĐKGD gần 324 nghìn tỷ đồng.

Sau khi giảm mạnh vào ngày 4/1, thị trường diễn biến theo chiều hướng tăng dần cho đến cuối tháng. Chỉ số UPCoM-Index đạt mức 54,67 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng, tăng 4,6% so với thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM phiên giao dịch cuối tháng 1 đạt hơn 921 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với tháng trước.
Thanh khoản trên thị trường cũng tăng nhẹ so với tháng trước. Toàn thị trường có hơn 281 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt hơn 5,6 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 12,7 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 2,4% so với tháng trước), giá trị giao dịch đạt gần 256 tỷ đồng/phiên (tăng gần 2% so với tháng trước).
 
5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 1/2019
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 VGT 45.587.673
2 BSR 31.872.474
3 CC1 14.077.200
4 HVN 14.058.380
5 VEA 12.164.163
 
 
 
 
 
 
 
 

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 24,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 974 tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt hơn 770 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 572 tỷ đồng. Tính chung cả tháng nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 198 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.
 
5 cổ phiếu được NĐTNN mua nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 VEA 7.064.600
2 VTP 1.863.691
3 HVN 1.532.044
4 BSR 1.021.100
5 ACV 871.300


5 cổ phiếu NĐTNN bán nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 BSR 5.560.209
2 VEA 5.544.100
3 LBP 2.269.766
4 ACV 835.100
5 VTP 729.500