TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG


Năm 2018, trên thị trường UPCoM có 137 doanh nghiệp đăng ký giao dịch (ĐKGD) cổ phiếu mới và 23 doanh nghiệp hủy ĐKGD. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này hiện đang là 804 doanh nghiệp (tính đến ngày 31/12/2018) với tổng khối lượng ĐKGD đạt gần 32 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị ĐKGD hơn 319 nghìn tỷ đồng.

Thị trường diễn biến theo chiều hướng giảm sau khi tăng mạnh vào đầu năm, giảm mạnh nhất vào giữa năm. Tuy nhiên thị trường bắt đầu hồi phục dần vào cuối năm. Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối năm, chỉ số UPCoM-Index đạt mức 52,83 điểm, giảm 3,8% so với năm 2017. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM phiên giao dịch cuối năm đạt hơn 893 nghìn tỷ đồng tăng gần 40% so với năm trước.
Toàn thị trường có hơn 4,7 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt hơn 93,7 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt gần 19 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 51% so với năm trước), giá trị giao dịch đạt hơn 375 tỷ đồng/phiên (tăng 55%) so với năm trước.
5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất năm 2018
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 LPB 595.613.292
2 BSR 432.893.034
3 POW 413.020.248
4 OIL 249.180.646
5 HVN 206.907.515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 673,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,6 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt hơn 12,2 nghìn tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 9,6 nghìn tỷ đồng. Tính chung cả năm nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 2,6 nghìn tỷ đồng trên thị trường UPCoM.
 
5 cổ phiếu được NĐTNN mua nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 POW 126.199.538
2 OIL 58.505.807
3 VGT 52.166.340
4 VEA 46.299.019
5 ACV 23.735.370

 
5 cổ phiếu NĐTNN bán nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 BSR 93.454.898
2 POW 69.116.700
3 OIL 67.020.108
4 VGT 42.102.070
5 ACV 22.370.703