TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG


Tháng 11/2018, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) diễn ra 5 phiên đấu giá thoái vốn tại các công ty Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng, CTCP Vận tải thủy – Vinacomin, CTCP Giấy Việt Trì.
5 phiên đấu giá này có tổng khối lượng chào bán đạt hơn 376 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 997 triệu cổ phần, gấp 2,65 lần số cổ phần chào bán. Tổng số cổ phần trúng giá tháng 11 đạt hơn 376 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 9,7 nghìn tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 5,9 nghìn tỷ đồng.
Đặc biệt 2 phiên đấu giá thoái vốn cổ phần tại Vinaconex đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường, bán hết 100% số cổ phần chào bán, tương ứng với 348,9 triệu cổ phần được bán hết, thu về hơn 9,3 nghìn tỷ đồng cho nhà nước.
Kể từ đầu năm 2018, HNX đã tổ chức 36 phiên đấu giá, trong đó có 25 phiên đấu giá thoái vốn, 10 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 1,98 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 1 tỷ cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 54%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 36 phiên đấu giá đạt hơn 20,8 nghìn tỷ đồng.

 

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 11/2018
STT Tên công ty Số cổ phần
chào bán
(cổ phần)
Số cổ phần bán được
(cổ phần)
Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)
1 Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) 254,901,153 254,901,153 7,366,643,321,700
2 Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) 94,010,175 94,010,175 2,002,416,800,000
3 CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng 17,868,600 17,868,600 195,321,880,000
4 CTCP Vận tải thủy - Vinacomin 7,645,222 7,645,222 93,271,708,400.00
5 CTCP Giấy Việt Trì 2,130,050 2,130,050 81,480,055,000
 
Danh sách các phiên đấu giá tháng 12/2018
STT Doanh nghiệp bán đấu giá Số lượng
chào bán
(cổ phần)
Ngày hết hạn đăng ký Ngày đấu giá
1 CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam 5.253.000 20/12/2018 27/12/2018
2 Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường 1.500.000 19/12/2018 26/12/2018
3 Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình 1.745.093 19/12/2018 26/12/2018
4 Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc 2.323.616 14/12/2018 21/12/2018
5 Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Anpha 10.255.222 14/12/2018 21/12/2018
6 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 1.575.000 14/12/2018 21/12/2018
7 Công ty Cổ phần Mai Động 1.350.027 10/12/2018 17/12/2018
8 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam 13.440.239 28/11/2018 5/12/2018
9 Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 3.730.515 26/11/2018 3/12/2018