TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG


Tháng 10/2018, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) diễn ra 4 phiên đấu giá thoái vốn tại các công ty CTCP Cảng Nha Trang, Ngân hàng TMCP Quân đội, CTCP Tổng công ty MBLand, CTCP Xi măng Phú Thọ.
4 phiên đấu giá này có tổng khối lượng chào bán đạt hơn 77,5 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 53,5 triệu cổ phần. Trong đó, 3/4 phiên đấu giá đã bán hết 100% số cổ phần chào bán gồm CTCP Cảng Nha Trang, CTCP Tổng công ty MBLand, CTCP Xi măng Phú Thọ. Tổng số cổ phần trúng giá tháng 10 đạt 24,1 triệu cổ phần, tổng số tiền thu được đạt hơn 293,1 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 570,4 triệu đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 51,6 tỷ đồng.
Kể từ đầu năm 2018, HNX đã tổ chức 31 phiên đấu giá, trong đó có 20 phiên đấu giá thoái vốn, 10 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 1,6 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 698,9 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 43%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 31 phiên đấu giá đạt hơn 11,1 nghìn tỷ đồng.

 

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 10/2018
STT Tên công ty Số cổ phần
chào bán
(cổ phần)
Số cổ phần bán được
(cổ phần)
Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)
1 CTCP Cảng Nha Trang 1,570,809 1,570,809 19,026,288,900
2 Ngân hàng TMCP Quân đội 53,400,000 10,000 219,000,000
3 CTCP Tổng công ty MBLand 20,280,265 20,280,265 251,000,000,000
4 CTCP Xi măng Phú Thọ 2,295,000 2,295,000 22,950,000,000
 
Danh sách các phiên đấu giá tháng 11/2018
STT Doanh nghiệp bán đấu giá Số lượng
chào bán
(cổ phần)
Ngày hết hạn đăng ký Ngày đấu giá
1 Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) 254,901,153 15/11/2018 22/11/2018
2 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin 7,645,222 15/11/2018 22/11/2018
3 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV 17,868,600 15/11/2018 22/11/2018
4 Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) 94,010,175 15/11/2018 22/11/2018