THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ
  • GIỚI THIỆU
  • THAM QUAN GÓC NHÀ ĐẦU TƯ
  • ĐÀO TẠO

Góc Nhà đầu tư được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khai trương hoạt động vào ngày 24/06/2014 với chức năng chính là hỗ trợ nhà đầu tư nâng cao kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi cũng như giúp các nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán minh bạch và hiệu quả hơn.
Trong khuổn khổ hoạt động của Góc nhà đầu tư , các buổi đào tạo, tọa đàm, hội thảo về các chủ đề tài chính, chứng khoán sẽ thường xuyên được tổ chức nhằm giới thiệu và cập nhật tình hình thị trường chứng khoán cũng như giới thiệu các sản phẩm mới của HNX đến công chúng đầu tư. Bên cạnh đó, Góc Nhà đầu tư còn trang bị khu vực thư viện mở cửa mỗi ngày với hệ thống tài liệu tham khảo chuyên ngành tài chính - chứng khoán để phục vụ công chúng đầu tư đến tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu hơn về thị trường chứng khoán.