Năng lực tổ chức Đấu giá của HNX
  • Năng lực tổ chức Đấu giá
  • Hệ thống đấu giá hiện đại, không ngừng được nâng cấp đổi mới: Hệ thống đấu giá tại HNX có năng lực xử lý 20.000 - 30.000 lệnh mua/ngày, khả năng bảo mật cao, tiện ích đa dạng (xác định kết quả đến từng NĐT, tích hợp các chức năng nhập hồ sơ đăng ký, chiết xuất dữ liệu, các chức năng kế toán phục vụ cho việc thanh toán...), đáp ứng nhu cầu đấu giá nhiều sản phẩm khác như trái phiếu, quyền mua…
  • Mô hình đấu giá hai cấp hiệu quả: HNX giữ vai trò tổ chức thực hiện đấu giá thông qua hệ thống đại lý đấu giá là các công ty chứng khoán trên toàn quốc trực tiếp nhận đăng ký, đặt cọc, thông báo kết quả, nhận thanh toán tiền mua chứng khoán và hoàn trả tiền đặt cọc cho NĐT, giúp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục tổ chức đấu giá và tạo điều kiện thuận lợi cho các NĐT tham gia.
  • Đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp: thành viên Ban đấu giá là các cán bộ kiêm nhiệm của các đơn vị tại HNX, có nhiệm vụ tác nghiệp theo chức năng của đơn vị mình và trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ đấu giá. Tất cả các thành viên đều được đào tạo bài bản về chuyên môn và tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
  • Tích cực nâng cao hiệu quả công tác đấu giá: HNX chủ động tham gia góp ý, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp đấu giá như kiến nghị bổ sung sửa đổi các quy định liên quan đến cổ phần hóa, thay đổi cơ chế phí đấu giá…