HNX30 216,59 0,72 0,33
HNX30TRI 292,28 0,97 0,33
Xây dựng 111,97 0,91 0,82
Tài chính 210,60 0,01 0,01
HNX Index 109,81 0,17 0,16
Large 171,92 0,09 0,05
Công nghiệp 180,60 -0,08 -0,04
Mid/Small 141,11 0,91 0,65
UPCoM Index 55,03 0,02 0,03
UPCOM Large Index 83,98 -0,04 -0,04
UPCOM Medium Index 143,36 0,00 0,00
UPCOM Small Index 106,22 0,16 0,15
VNX50 1.328,90 4,42 0,33
VNX Allshare 1.222,23 5,11 0,42
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>