HNX30 188,73 0,00 0,00
HNX30TRI 249,20 0,00 0,00
Xây dựng 123,34 0,00 0,00
Tài chính 176,58 0,00 0,00
HNX Index 104,15 0,00 0,00
Large 158,22 0,00 0,00
Công nghiệp 176,56 0,00 0,00
Mid/Small 153,80 0,00 0,00
UPCoM Index 55,20 0,00 0,00
UPCOM Large Index 87,69 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 125,55 0,00 0,00
UPCOM Small Index 106,15 0,00 0,00
VNX50 1.423,96 0,00 0,00
VNX Allshare 1.313,75 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>