HNX30 271,50 3,54 1,32
HNX30TRI 374,74 4,89 1,32
Xây dựng 163,51 2,96 1,84
Tài chính 283,55 5,03 1,81
HNX Index 150,80 1,86 1,25
Large 234,96 2,49 1,07
Công nghiệp 199,64 1,34 0,67
Mid/Small 195,68 3,57 1,86
UPCoM Index 68,60 0,79 1,17
UPCOM Large Index 112,81 1,28 1,15
UPCOM Medium Index 160,47 2,72 1,73
UPCOM Small Index 112,30 0,33 0,30
VNX50 1.626,19 6,34 0,39
VNX Allshare 1.497,96 6,03 0,40
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>