HNX30 191,68 0,45 0,23
HNX30TRI 250,46 0,59 0,23
Xây dựng 120,35 0,16 0,13
Tài chính 186,55 -0,01 -0,01
HNX Index 105,88 0,13 0,12
Large 161,02 0,01 0,00
Công nghiệp 182,71 0,86 0,47
Mid/Small 155,52 0,96 0,62
UPCoM Index 56,05 0,05 0,08
UPCOM Large Index 90,06 0,26 0,29
UPCOM Medium Index 124,81 -0,97 -0,77
UPCOM Small Index 105,58 0,16 0,15
VNX50 1.446,98 5,87 0,41
VNX Allshare 1.333,65 4,42 0,33
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>