23 05/2019
9 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần In Tổng hợp Bình Dương chính thức lên sàn UPCoM 9 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần In Tổng hợp Bình Dương chính thức lên sàn UPCoM

Ngày 24/5/2019, Công ty cổ phần In Tổng hợp Bình Dương sẽ đưa 9 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 90 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.

22 05/2019
Trường đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ bán toàn bộ phần vốn góp tại công ty TNHH vận tải biển Đông Long Trường đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ bán toàn bộ phần vốn góp tại công ty TNHH vận tải biển Đông Long

Ngày 11/6 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trường đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ bán đấu giá theo lô toàn bộ phần vốn góp tại công ty TNHH vận tải biển Đông Long. Giá trị phần vốn góp chào bán tính theo giá trị vốn góp ban đầu là 45,6 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn điều lệ của công ty TNHH vận tải biển Đông Long.

21 05/2019
Hơn 12,8 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản và hơn 1,5 triệu cổ phiếu CTCP 28 Quảng Ngãi chính thức lên sàn UPCoM Hơn 12,8 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản và hơn 1,5 triệu cổ phiếu CTCP 28 Quảng Ngãi chính thức lên ...

Ngày 20/5/2019, CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản sẽ đưa hơn 12,8 triệu cổ phiếu và hơn 1,5 triệu cổ phiếu CTCP 28 Quảng Ngãi chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 128,07 tỷ đồng và hơn 15 tỷ đồng.