10 07/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 9/7/2020, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức “Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020” để đánh giá các hoạt động của Sở trong 6 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng, kế hoạch triển khai cho 6 tháng cuối năm 2020.

06 07/2020
TTCK phái sinh tháng 6/2020: phiên giao dịch kỷ lục đạt 305,139 hợp đồng TTCK phái sinh tháng 6/2020: phiên giao dịch kỷ lục đạt 305,139 hợp đồng

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 6/2020, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 179.299 hợp đồng/phiên, giảm 12,7% so với tháng trước.

06 07/2020
Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 6/2020: Giao dịch nhóm cổ phiếu HNX 30 tăng 36,5% Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 6/2020: Giao dịch nhóm cổ phiếu HNX 30 tăng 36,5%

Tháng 6/2020, Sở GDCK Hà Nội có 1 mã chứng khoán niêm yết mới và 4 mã chứng khoán hủy niêm yết, tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 357 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 13,7 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt hơn 137 nghìn tỷ đồng.