08 08/2022
Thị trường chứng khoán phái sinh từng bước trở thành kênh đầu tư hiệu quả và công cụ phòng ngừa rủi ro sau 5 năm hoạt động Thị trường chứng khoán phái sinh từng bước trở thành kênh đầu tư hiệu quả và công cụ phòng ngừa rủi ro sau 5 năm ho ...

Ngày 10/8/2017, thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) chính thức được khai trương giao dịch tại SGDCK Hà Nội với sản phẩm phái sinh đầu tiên được giao dịch trên thị trường là hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30. Năm 2019, thị trường chứng khoán phái sinh có thêm sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (TPCP) kỳ hạn 5 năm, và năm 2021, Sở GDCK Hà Nội tiếp tục đưa vào giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm.

08 08/2022
Lưu ý nhà đầu tư về hình thức lừa đảo mạo danh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Lưu ý nhà đầu tư về hình thức lừa đảo mạo danh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Luật Chứng khoán hiện hành quy định ngoài SGDCK Việt Nam và các công ty con, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.

04 08/2022
TTCK phái sinh tháng 7/2022: Khối lượng mở OI cuối tháng HĐTL chỉ số VN30 đạt mức cao kể từ đầu năm TTCK phái sinh tháng 7/2022: Khối lượng mở OI cuối tháng HĐTL chỉ số VN30 đạt mức cao kể từ đầu năm

Thị trường chứng khoán phái sinh có diễn biến giao dịch giảm mạnh trong tháng 7/2022. Khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 đạt 232.944 hợp đồng/phiên, giảm 25,51% so với tháng trước, tương ứng GTGD (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 28.526 tỷ đồng, giảm 28,08% so với tháng trước.