19 01/2021
Tháng 12: giá trị phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 43,47 nghìn tỷ đồng Tháng 12: giá trị phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 43,47 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu công bố qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 12/2020, có 35 doanh nghiệp đăng ký 98 đợt phát hành riêng lẻ TPDN với tổng giá trị đăng ký phát hành 75,35 nghìn tỷ đồng.

18 01/2021
Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

07 01/2021
TTCK phái sinh năm 2020: thanh khoản tăng gần 80%, OI tăng 142,64% so với năm trước TTCK phái sinh năm 2020: thanh khoản tăng gần 80%, OI tăng 142,64% so với năm trước

Tại thời điểm cuối tháng 12 có 4 mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch là VN30F2101, VN30F2102 và VN30F2103, VN30F2106 và 3 mã hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 5 năm là GB05F2103, GB05F2106 và GB05F2109.