LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings Cổ phần 257.482.600.000 10.000.000 12/11/2021
2 Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP Cổ phần 1.218.000.000.000 44.211.900 08/11/2021
    Tổng số 2 bản ghi