LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa Cổ phần 329.954.110.000 11.050.000 03/04/2019
2 Ban quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành Cổ phần 29.844.920.000 2.928.292 01/04/2019
3 Tổng Công ty Viglacera - CTCP Cổ phần 4.483.500.000.000 80.579.262 29/03/2019
4 Công ty Cổ phần Truyền thông nghe nhìn Hà Nội Quyền mua 31.520.000.000 1.848.000 28/03/2019
    Tổng số 4 bản ghi