LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai Cổ phần 890.915.030.000 7.216.576 29/04/2020
2 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Cổ phần 5.000.000.000.000 45.000.000 22/04/2020
3 Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng Cổ phần 67.454.800.000 3.440.252 13/04/2020
    Tổng số 3 bản ghi