LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN Cổ phần 221.195.650.000 16.139.124 24/12/2020
2 Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Cổ phần 11.750.000.000.000 4.031.812 23/12/2020
3 Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP Cổ phần 1.218.000.000.000 44.211.900 22/12/2020
4 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang Cổ phần 355.000.000.000 34.845.100 21/12/2020
5 Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP Cổ phần 1.410.480.000.000 139.399.608 16/12/2020
6 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel Cổ phần 41.599.050.000 630.748 10/12/2020
7 Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Cổ phần 704.081.250.000 7.746.801 07/12/2020
8 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Thanh Hóa Cổ phần 25.014.890.000 1.143.633 04/12/2020
    Tổng số 8 bản ghi