LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên Cổ phần 140.833.570.000 13.919.957 08/06/2022
    Tổng số 1 bản ghi