LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Thanh Hóa Cổ phần 25.014.890.000 1.143.633 03/01/2020
2 Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam Cổ phần 13.884.240.000 1.281.303 26/12/2019
3 Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam Cổ phần 96.738.280.000 2.902.448 26/12/2019
4 Công ty Cổ phần Pin Hà Nội Cổ phần 72.539.110.000 1.523.433 16/12/2019
5 Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng Cổ phần 67.454.800.000 3.440.452 16/12/2019
    Tổng số 5 bản ghi