LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang Cổ phần 85.620.000.000 1.246.320 06/09/2019
2 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn Cổ phần 36.273.000.000 1.015.644 06/09/2019
3 Công ty Tài chính cổ phần Điện lực Cổ phần 2.500.000.000.000 18.750.000 23/08/2019
4 Công ty Cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang Cổ phần 25.000.000.000 1.275.000 22/08/2019
5 Công ty Liên doanh Alumina (Campuchia - Việt Nam) Phần vốn góp 212.961.036.696 187.310.816.696 19/08/2019
    Tổng số 5 bản ghi