LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco Cổ phần 11.590.100.000 1.130.710 01/11/2019
2 Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình Cổ phần 240.000.000.000 4.075.000 28/10/2019
    Tổng số 2 bản ghi