KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Tổ chức phát hành
 • Loại chứng khoán
 • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Số lượng chào bán Số lượng CK trúng giá Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang Cổ phần 34.845.100 34.845.100 1.185.000.000.000 21/12/2020
2 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel Cổ phần 630.748 90.000 2.475.000.000 10/12/2020
3 Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Cổ phần 7.746.801 4.424.700 206.268.120.000 07/12/2020
4 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam Cổ phần 5.290.000 5.290.000 82.153.700.000 16/11/2020
5 Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel Cổ phần 4.982.876 4.982.876 527.720.205.600 11/11/2020
6 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Cổ phần 2.650.000 2.650.000 46.139.150.000 26/10/2020
7 Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Cổ phần 2.450.000 2.450.000 67.374.365.000 04/09/2020
8 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 Cổ phần 4.137.500 4.137.500 66.613.750.000 01/09/2020
9 Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn Cổ phần 1.389.750 1.389.750 17.093.925.000 21/08/2020
10 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội Cổ phần 751.800 751.800 73.320.000.000 15/06/2020
  Tổng số 51 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>