KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Tổ chức phát hành
 • Loại chứng khoán
 • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Số lượng chào bán Số lượng CK trúng giá Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hapulico Cổ phần 3.850.000 3.850.000 65.459.000.000 12/02/2018
2 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Cổ phần 33.422.937 33.422.937 333.490.038.900 07/02/2018
3 Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải - Vinacomin Cổ phần 214.755 162.500 16.250.000.000 02/02/2018
4 Công ty Cổ phần Tôn Vikor Cổ phần 4.080.000 438.000 2.715.600.000 01/02/2018
5 Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Cổ phần 468.374.320 468.374.320 6.996.522.010.000 31/01/2018
6 Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất Cổ phần 2.550.000 2.550.000 37.304.500.000 31/01/2018
7 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không Cổ phần 1.320.000 1.320.000 26.160.000.000 05/01/2018
8 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 18 Cổ phần 564.480 564.480 11.854.080.000 02/01/2018
9 Ngân hàng TMCP Phương Đông Cổ phần 18.887.709 13.160.000 171.140.100.000 29/12/2017
10 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Cổ phần 10.000.000 10.000.000 102.920.110.000 29/12/2017
  Tổng số 92 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>