KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Tổ chức phát hành
 • Loại chứng khoán
 • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Số lượng chào bán Số lượng CK trúng giá Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Lilama 69-1 Cổ phần 1.136.430 750.000 23.850.000.000 08/03/2019
2 Công ty Cổ phần Lilama 18 Cổ phần 1.408.730 1.408.730 59.659.715.500 08/03/2019
3 Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt Quyền mua 4.025.196 4.025.196 3.059.148.960 07/03/2019
4 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 Cổ phần 850.000 850.000 65.200.000.000 07/03/2019
5 Công ty Cổ phần Lilama 69-3 Cổ phần 2.518.454 2.518.454 49.501.941.100 26/02/2019
6 Công ty Cổ phần Lilama 10 Cổ phần 1.488.600 1.488.600 61.747.128.000 26/02/2019
7 Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò Cổ phần 2.718.787 2.718.787 27.936.017.400 25/02/2019
8 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh Cổ phần 4.858.600 115.500 1.229.151.000 22/02/2019
9 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình Cổ phần 14.027.760 14.027.760 350.000.000.000 20/02/2019
10 Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương Cổ phần 692.370 575.300 7.191.280.000 17/01/2019
  Tổng số 88 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>