KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Tổ chức phát hành
 • Loại chứng khoán
 • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Số lượng chào bán Số lượng CK trúng giá Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) Ngày đấu giá
1 Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam Cổ phần 2.156.000 2.156.000 185.631.600.000 14/01/2020
2 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương Cổ phần 1.498.680 1.498.680 30.295.816.200 10/01/2020
3 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang Cổ phần 6.326.897 6.326.897 125.661.132.700 09/01/2020
4 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Cổ phần 11.451.308 200 9.820.000 31/12/2019
5 Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình Cổ phần 2.395.000 2.395.000 40.236.000.000 31/12/2019
6 Công ty cổ phần Tôn Vikor Cổ phần 3.642.000 3.642.000 8.959.320.000 30/12/2019
7 Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam Cổ phần 1.281.303 1.281.303 18.027.921.400 26/12/2019
8 Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng Cổ phần 3.440.452 200 6.560.000 16/12/2019
9 Công ty Cổ phần Pin Hà Nội Cổ phần 1.523.433 1.379.000 40.956.300.000 16/12/2019
10 Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội Cổ phần 3.247.246 3.247.246 78.897.218.816 05/12/2019
  Tổng số 77 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>