Tin tức sự kiện
 • THÔNG TIN CÔNG BỐ
 • SỰ KIỆN ĐẤU GIÁ
 • Nhóm tin
 • Thời gian
 • Tiêu đề tin
 •  
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 13/12/2018 14:00 Thông báo ký hợp đồng khung đại lý đấu giá năm 2019
2 12/12/2018 11:23 Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán quyền mua cổ phần của CTCP Mai Động do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu
3 11/12/2018 16:36 Thông báo danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá cổ phần của CTCP Thủy điện Anpha
4 10/12/2018 18:36 Thông báo bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Vitaly do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu
5 05/12/2018 09:11 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV sở hữu
6 03/12/2018 09:15 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phẩn LILAMA 69-2 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu
7 03/12/2018 08:35 Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV
8 30/11/2018 10:36 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì do Tổng Công ty Giấy Việt Nam - Công ty TNHH sở hữu
9 29/11/2018 18:05 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam sở hữu
10 28/11/2018 17:45 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở hữu
  Tổng số 798 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>