Tin tức sự kiện
 • THÔNG TIN CÔNG BỐ
 • SỰ KIỆN ĐẤU GIÁ
 • Nhóm tin
 • Thời gian
 • Tiêu đề tin
 •  
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 08/03/2019 10:37 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 69-1 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu
2 08/03/2019 10:32 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 18 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu
3 07/03/2019 17:56 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sở hữu
4 07/03/2019 11:14 Thông báo kết quả đấu giá bán quyền mua của Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH sở hữu
5 07/03/2019 11:08 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
6 06/03/2019 17:54 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Viglacera - CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu
7 05/03/2019 18:46 Thông báo đấu giá bán quyền mua của Công ty Cổ phần Truyền thông nghe nhìn Hà Nội do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sở hữu
8 05/03/2019 17:06 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Thanh Hóa do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sở hữu
9 05/03/2019 14:28 Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Lilama 18
10 05/03/2019 14:28 Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Lilama 69-1
  Tổng số 770 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>