Tin tức sự kiện
 • THÔNG TIN CÔNG BỐ
 • SỰ KIỆN ĐẤU GIÁ
 • Nhóm tin
 • Thời gian
 • Tiêu đề tin
 •  
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 19/05/2022 15:02 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu
2 12/05/2022 14:43 Kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu
3 11/05/2022 17:33 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu
4 09/05/2022 17:02 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu
5 21/04/2022 17:17 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu
6 19/04/2022 15:45 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu
7 05/04/2022 11:07 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà do Tổng Công ty Sông Đà sở hữu
8 31/03/2022 10:54 Kết quả đăng ký mua cổ phần theo lô của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà do Tổng Công ty Sông Đà sở hữu
9 30/03/2022 16:07 Không tổ chức phiên bán chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam sở hữu
10 25/03/2022 10:16 Không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La do UBND tỉnh Sơn La sở hữu
  Tổng số 2185 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>