Tin tức sự kiện
 • THÔNG TIN CÔNG BỐ
 • SỰ KIỆN ĐẤU GIÁ
 • Nhóm tin
 • Thời gian
 • Tiêu đề tin
 •  
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 23/01/2019 14:42 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần ra công chúng của CTCP Dược phẩm Trung Ương 3
2 22/01/2019 17:34 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 69-3 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu
3 22/01/2019 17:33 Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 10 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu
4 22/01/2019 14:41 Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu
5 18/01/2019 17:56 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sở hữu
6 18/01/2019 17:51 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sở hữu
7 18/01/2019 17:44 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sở hữu
8 18/01/2019 17:35 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sở hữu
9 17/01/2019 16:54 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sở hữu
10 17/01/2019 09:18 Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương sở hữu
  Tổng số 778 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>