• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang Cổ phần 85.620.000.000 1.246.320 06/09/2019
2 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn Cổ phần 36.273.000.000 1.015.644 06/09/2019
3 Công ty Tài chính cổ phần Điện lực Cổ phần 2.500.000.000.000 18.750.000 23/08/2019