• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa Cổ phần 55.074.020.000 5.425.502 25/02/2019
2 Công ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu Cổ phần 40.426.030.000 3.948.103 25/02/2019
3 Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu Cổ phần 27.913.040.000 2.675.471 25/02/2019