• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên Cổ phần 140.833.570.000 13.919.957 08/06/2022