• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành Cổ phần 323.836.420.000 10.000.000 24/09/2021
2 CTCP Vĩnh Sơn Cổ phần 1.150.000.000.000 4.588.500 21/09/2021