Danh sách chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Ngành
 • Tổng số CK Niêm yết:
 • 348
 • Tổng KL niêm yết :
 • 13.399.030.425
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngành Ngày GD đầu tiên Khối lượng NY KLLH (Cổ phiếu)
1 AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc Hoạt động kinh doanh bất động sản 25/06/2018 36.656.180 66.656.180
2 ACM CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường Khai khoáng và Dầu khí 23/07/2015 51.000.000 51.000.000
3 ADC Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác 24/12/2010 3.977.936 3.977.936
4 ALT CTCP Văn hóa Tân Bình Công nghiệp 27/07/2009 6.172.523 5.736.709
5 AMC CTCP Khoáng sản Á Châu Khai khoáng và Dầu khí 15/02/2012 2.850.000 2.850.000
6 AME CTCP Alphanam E&C Xây dựng 02/06/2010 25.200.000 25.200.000
7 AMV CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ Y tế 20/12/2009 91.108.861 91.108.861
8 API CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Tài chính 13/09/2010 36.400.000 38.220.000
9 APP CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ Khai khoáng và Dầu khí 05/10/2010 4.724.632 4.724.632
10 APS Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương Tài chính 19/04/2010 78.000.000 83.000.000
  Tổng số 348 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>