Hồ sơ thành viên
  • Mã/Tên thành viên
  • Thông tin chung
  • Chi nhánh thành viên
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
Tên thành viên
Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS
Tên viết tắt
BOS
Tên tiếng Anh
BOS Securities Joint Stock Company
Mã thành viên
083
Địa chỉ
Tầng 25, Tòa nhà văn phòng, 256 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại
02439368366
Fax
02439368377
Email
Giấy phép ĐKKD và TL
01/GPĐC-UBCK
Vốn điều lệ thực góp (đồng)
969.225.090.000
Nghiệp vụ kinh doanh
Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán
Đại diện pháp luật
Hương Trần Kiều Dung
Người công bố tin
Nguyễn Thị Thanh Thanh
Thành viên giao dịch
Niêm yết, UPCom
Chứng khoán phát hành
ART