Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
YBC
CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
(84-29) 885154
1603000036
Phạm Quang Phú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc
Nguyễn Quang Chiến - TV HĐQT
Bình thường
Hoạt động
25/06/2014
90.000.000
8.974.180
9.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2019 27/03/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/06/2018 18/06/2018 03/07/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 09/04/2018 10/04/2018 28/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/04/2019 17:01 Báo cáo thường niên 2018
2 03/04/2019 16:40 Báo cáo tài chính năm 2018
3 09/05/2018 16:10 Báo cáo thường niên 2017
4 05/05/2018 03:03 Báo cáo tài chính năm 2017
5 30/05/2017 16:23 Báo cáo thường niên 2016
6 10/05/2017 17:37 Báo cáo tài chính năm 2016
7 20/05/2016 16:31 Báo cáo quản trị công ty năm 2015
8 20/05/2016 16:31 Báo cáo thường niên 2015
    Tổng số 8 bản ghi