Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
X26
CTCP 26
Đường Hội Xá, tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
02438751460
0102117423
Nguyễn Thị Xoa - Chủ tịch HĐQT
BÙi Văn Phong - TV HDQT
Bình thường
Hoạt động
09/07/2018
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu