Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VT8
CTCP Dịch vụ Vận tải ô tô số 8
Số 5, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
0436811193
0100108913
Đặng Quang Vinh - chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Hậu - Phó phòng Tổ chức - Lao động Tiền lương
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
08/04/2015
51.739.790
5.135.221
5.173.979
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/03/2018 13/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 21/11/2017 22/11/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 02/08/2017 03/08/2017 18/08/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 24/04/2017 25/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 13/04/2017 14/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 20/01/2017 23/01/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi