Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VSE
CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
tầng 5, tòa nhà mitec, Lô E2, Cầu Giấy Hà Nội
02437679541
0102680481
Bùi Thái Hòa - Chủ tịch HDQT, GD
Bùi Thái Hòa - Chủ tịch HDQT, GD
Bình thường
Hoạt động
10/10/2018
89.372.500
8.937.250
8.937.250
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 27/11/2018 16:50 Báo cáo tài chính năm 2017
  Tổng số 1 bản ghi
  Tổng số 3 bản ghi