Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VNY
CTCP Thuốc thú y Trung ương I
88 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
02438691262
0100102326
Nguyễn Anh Tuấn - CT HDQT
Phạm Thị Thu Anh - Trưởng bộ phận nội chính
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
03/08/2018
82.500.000
8.250.000
8.250.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu