Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VNY
CTCP Thuốc thú y Trung ương I
88 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
02438691262
0100102326
Nguyễn Anh Tuấn - CT HDQT
Phạm Thị Thu Anh - Trưởng bộ phận nội chính
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
03/08/2018
82.500.000
8.250.000
8.250.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/10/2018 08/10/2018 24/10/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu