Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VKD
CTCP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage
Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
0583783359
4200283916
Phạm Công Sinh - Giám đốc Công ty
Lương Văn Thảo - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
12/04/2010
119.999.880
11.999.988
11.999.988
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/03/2018 30/03/2018 20/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/10/2017 16/10/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 27/02/2017 28/02/2017 18/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi