Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VIB
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Tầng 1, tầng 6, tầng 7, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN
04.62760068
0060/NH-GP
Hàn Ngọc Vũ - TV HĐQT kiêm TGĐ
Nguyễn Thùy Dương - Chuyên viên chính - ban Pháp chế & Quản trị DN
Bình thường
Hoạt động
09/01/2017
5.644.425.000
530.574.039
564.442.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/02/2018 07/02/2018 13/02/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 24/01/2018 25/01/2018 30/01/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/12/2017 18/12/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 13/09/2017 14/09/2017 20/09/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 02/06/2017 05/06/2017 05/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền
6 23/03/2017 24/03/2017 27/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi