Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VGR
CTCP Cảng Xanh Vip
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng
0225 883 0333
0201579242
Cáp Trọng Cường - Giám đốc
Phạm Thị Thúy Nga - nhân viên Pháp chế
Bình thường
Hoạt động
12/04/2018
632.500.000
63.250.000
63.250.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu