Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VGL
CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel
Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
(061)3836661
3600239028
Nguyễn Minh Tính - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Nguyễn Minh Tính - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
15/08/2016
93.251.550
9.325.155
9.325.155
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/03/2019 15/03/2019 12/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/05/2018 25/05/2018 15/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 14/03/2018 15/03/2018 11/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 09/06/2017 12/06/2017 26/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 19/04/2017 20/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi