Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VGL
CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel
Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
(061)3836661
3600239028
Nguyễn Minh Tính - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Nguyễn Minh Tính - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
15/08/2016
93.251.550
9.325.155
9.325.155
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/05/2018 25/05/2018 15/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/03/2018 15/03/2018 11/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/06/2017 12/06/2017 26/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/04/2017 20/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 09/02/2018 10:48 Báo cáo thường niên 2017
2 07/02/2018 11:30 Báo cáo tài chính năm 2017
3 02/03/2017 15:05 Báo cáo thường niên 2016
4 23/02/2017 14:27 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 4 bản ghi