Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VFR
CTCP Vận tải và Thuê tàu
Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
04.38228915
0100105937
Nguyễn Thị Phượng - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Khánh Tùng - Nhân viên
Bình thường
Hoạt động
09/06/2017
150.000.000
15.000.000
15.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu