Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VBH
CTCP Điện tử Bình Hòa
204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
4103004312
Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT
Hoàng Thị Anh Lê - Kế toán trưởng
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
05/06/2017
29.000.000
2.900.000
2.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/03/2018 06/03/2018 29/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi