Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
V15
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 15
Số 53 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
031.3768612
0200371234
Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc
Phạm Văn Hữu - Phó Giám đốc Công ty
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
21/07/2015
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu