Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
V11
CTCP Xây dựng số 11
Tầng 1, Văn phòng 6, Khu Đô Thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân
84-(4) 628 531 01
0800281102
Đặng Văn Hiếu - Tổng Giám đốc
Trần Ngọc Sơn - Phụ trách kế toán
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
15/12/2008
83.998.890
8.399.889
8.399.889
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/04/2018 03/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi