Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
USD
CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng
422 Quốc lộ 1A, Khóm 5 phường 2 Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
(84-299)3822354
2200177456
Lâm Hữu Tùng - Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc
Nguyễn Đức Khôi - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
30/01/2019
56.000.000
5.600.000
5.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 18/02/2019 09:44 Công bố thông tin đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
  Tổng số 1 bản ghi