Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TTR
CTCP Du lịch thương mại và đầu tư
16 A Nguyễn Công Trứ - Quận Hai bà Trưng-TP Hà Nội
04 - 38212700
0103011189
Trịnh Thị Nga - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Thùy Linh - Thủ quỹ
Bình thường
Hoạt động
04/01/2009
19.933.930
1.993.393
1.993.393
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/03/2018 22/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/01/2018 03/01/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 21/11/2017 22/11/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 30/03/2017 31/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 9 bản ghi