Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
TS3
Công ty TNHH MTV 532
Đường Phạm Như Xương nối dài, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
0236 3842131
0401524441
Bình thường
Niêm yết mới
19/01/2018
40.000.000
659.300
659.300
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu