Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TPS
CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn
720 QL1A, khu phố 3B, Phường Thanh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
0837161333
0301114089
Tạ Chương Chín - Tổng GĐ
Tạ Chương Chín - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
01/12/2015
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/05/2018 15/05/2018 30/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 06/04/2018 09/04/2018 24/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 05/09/2017 06/09/2017 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 17/05/2017 18/05/2017 29/05/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 27/03/2017 28/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 27/03/2017 28/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 08/12/2016 09/12/2016 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 7 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 29/03/2018 11:04 Báo cáo thường niên 2017
2 12/03/2018 16:41 Báo cáo tài chính năm 2017
3 20/03/2017 16:10 Báo cáo thường niên 2016
4 09/03/2017 09:05 Báo cáo tài chính năm 2016
5 10/11/2016 16:05 Ký hợp đồng kiểm toán
6 30/03/2016 10:04 Báo cáo thường niên 2015
7 10/03/2016 15:57 Báo cáo tài chính năm 2015
8 04/02/2016 08:17 Báo cáo quản trị công ty năm 2015
    Tổng số 8 bản ghi