Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TNS
CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất
Khu CN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
02543.923636
3500820408
Nguyễn Huy Thọ - Tổng Giám đốc
Nguyễn Huy Thọ - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
06/01/2017
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/03/2019 06/03/2019 11/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/03/2018 13/03/2018 12/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi