Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
TLP
Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- TNHH MTV
Số 63 Đường Yersin, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
0274 3829534/ 0274 3829535
3700146458
Đoàn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Đoàn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Bình thường
Hoạt động
08/12/2017
1.717.144.000
11.830.000
11.830.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu