Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TLI
CTCP May Quốc tế Thắng Lợi
17/6A Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
02862725029
0305132089
Lê Đông Hồ - Chủ tịch HĐQT
Lê Đông Hồ - Đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
25/01/2019
30.000.000
3.000.000
3.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/04/2019 02/04/2019 22/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 16/04/2019 17:17 Báo cáo thường niên 2018
2 03/04/2019 11:02 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 2 bản ghi