Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TLI
CTCP May Quốc tế Thắng Lợi
17/6A Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
02862725029
0305132089
Ngô Đức Hòa - Chủ tịch HĐQT
Ngô Đức Hòa - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
25/01/2019
30.000.000
3.000.000
3.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu