Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Số11, đường Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
0274. 3842255 - 3842277
3702226772
Nguyễn Văn Trí - Chủ tịch HĐQT
Trần Thế Hưng - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
01/04/2016
812.000.004
81.200.000
81.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/03/2018 21/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/01/2018 12/01/2018 28/02/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 01/11/2017 02/11/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 05/09/2017 06/09/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 22/06/2017 23/06/2017 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
6 22/06/2017 23/06/2017 31/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền
7 14/04/2017 17/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 02/02/2017 06/02/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 8 bản ghi