Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TBT
CTCP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre
694C, tỉnh 885, Phú Hào, Phú Hưng, Bến Tre
(075) 382 2424
1300403675
Đinh Ngọc Vượng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Vũ Quang Trung - Phó phòng Tài chính kế hoạch
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
01/03/2010
16.564.700
1.656.470
1.656.470
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/05/2017 26/05/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi