Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TBN
CTCP Thoát nước và Xử lý Nước thải Bắc Ninh
Số 85, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
(0222) 3858211
2300898204
Nguyễn Xuân Quyết - Giám đốc
Nguyễn Xuân Quyết - Giám Đốc
Bình thường
Niêm yết mới
21/09/2017
44.175.920
4.373.892
4.417.592
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/03/2018 16:55 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 1 bản ghi