Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
TBN
CTCP Thoát nước và Xử lý Nước thải Bắc Ninh
Số 85, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
(0222) 3858211
2300898204
Nguyễn Xuân Quyết - Giám đốc
Nguyễn Xuân Quyết - Giám Đốc
Bình thường
Niêm yết mới
21/09/2017
44.175.920
4.385.892
4.417.592
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 13/11/2017 17:35 CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
2 12/10/2017 15:26 Nghị quyết HĐQT
  Tổng số 2 bản ghi