Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TAW
CTCP Cấp nước Trung An
Số 5 đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
028 3588 3474
0310350082
Võ Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐQT
Hoàng Thế Bảo - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
29/07/2016
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/07/2020 03/07/2020 14/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/05/2020 29/05/2020 15/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 17/03/2020 18/03/2020 15/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 14/06/2019 17/06/2019 28/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 22/03/2019 25/03/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi