Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TA3
CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386
Số 116 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
024 38753 627
0100598520
Hoàng Hải Nam - Giám đốc
Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng phòng tổ chức hành chính
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
05/01/2018
23.099.080
2.309.908
2.309.908
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/08/2018 06/08/2018 18/08/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 27/03/2018 28/03/2018 14/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
    Tổng số 3 bản ghi