Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
STW
CTCP Cấp nước Sóc Trăng
16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
02993820943
2200107297
Đặng Văn Ngọ
Đặng Văn Ngọ - TV HDQT, TGD
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
06/07/2018
158.631.330
15.863.133
15.863.133
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 19/10/2018 09:10 Báo cáo tài chính quý 3/2018
2 24/08/2018 11:13 Báo cáo tài chính bán niên năm 2018
3 25/07/2018 09:36 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018
  Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 19/10/2018 09:10 Báo cáo tài chính quý 3/2018
2 24/08/2018 11:13 Báo cáo tài chính bán niên năm 2018
3 25/07/2018 09:36 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018
  Tổng số 3 bản ghi